nguoinghe.vn
Đường Khuôn - Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An)

Gói thầu có dự toán hơn 58 tỷ đồng, đóng thầu ngày 23/12/2022 với sự tham dự của 2 nhà thầu.

Trong đó Công ty TNHH Hòa Hiệp bị loại vì có giá dự thầu cao hơn. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần 496 - Công ty Cổ phần 495 - Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Anh Đức.

Ngày 27/12/2022, Liên danh Công ty CP 496 - Công ty CP 495 - Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng Anh Đức được phê duyệt trúng thầu. Giá trúng thầu là 53.882.602.000 VND thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, giảm gần 15 tỷ so với giá gói thầu (69.155.760.000 VND). Thời gian thực hiện hợp đồng là 1080 ngày.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, rà soát, Bên mời thầu nhận thấy HSDT của Liên danh không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT do dự thầu không đúng loại máy lu bánh thép tải trọng >= 16T (lý do Nhà thầu đưa ra là thị trường không còn sản xuất, lưu hành loại máy này).

Công ty Cổ phần 496 có địa chỉ tại số 56 Phan Đăng Lưu, khối 10, phường Trường Thi, thành phố Vinh (Nghệ An) tham gia 33 gói thầu, trúng 32 gói, trượt 0 gói còn 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Cổ phần 496 là 583.446.163.715 VND. Các tỉnh thành mà công ty này tham gia thầu là: Hà Tĩnh (8 gói thầu), Nghệ An (7 gói thầu), Quảng Bình (4 gói thầu), Quảng Trị (1 gói thầu), không xác định (13 gói thầu).

Công ty Cổ phần 495 có địa chỉ tại Xóm 3, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã trúng 25 gói thầu được công bố trên mạng đấu thầu quốc gia với tổng giá trị trúng thầu là 378.652.035.277 VND. Các tỉnh thành mà Công ty Cổ phần 495 tham gia thầu là: Nghệ An (18 gói thầu), Hà Tĩnh (2 gói thầu), Quảng Bình (1 gói thầu) và không xác định 8 gói thầu.

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Anh Đức đã tham gia 16 gói thầu được công bố trên mạng đấu thầu quốc gia có tổng giá trị trúng thầu là 107.968.790.356 VND. Các tỉnh thành mà Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Anh Đức tham gia thầu: Nghệ An (11 gói thầu), Hà Tĩnh (3 gói thầu), không xác định (2 gói thầu).

Edit từ Phan Huy - doisongphapluat.nguoiduatin.vn