nguoinghe.vn
Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 của UBND tỉnh (Ảnh Báo Nghệ An).

Theo Thông báo, tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 1/2023, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có kết luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2 năm 2023.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2 năm 2023:

1- Các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ công việc; kịp thời triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh; bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

2- Tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2023.

3- Triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

4- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp một cách có trọng tâm, trọng điểm. Thu hút các nhà đầu tư để thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp. Rà soát các dự án chậm tiến độ để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư trong và ngoài khu kinh tế. Kiểm tra hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo tình hình mới.

5- Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

6- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý Nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

7- Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Hải An (T/h)