Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính; chấp hành pháp luật về thuế, phí và lệ phí, các khoản nộp ngân sách Nhà nước trong hai năm 2020 - 2021 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (BVHNĐK) đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục, xử lý.

Theo đó, BVHNĐK Nghệ An là bệnh viện hạng 1, là tuyến cuối về khám chữa bệnh trên địa bàn Nghệ An. Từ 2020, bệnh viện này là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ bảo đảm chi thường xuyên.

Căn cứ báo cáo, doanh thu của BVHNĐK Nghệ An trong năm 2020 là hơn 886 tỷ đồng, năm 2021 tăng lên thành hơn 911 tỷ đồng. Tiền thuế trong năm 2020 là hơn 1,5 tỷ đồng và năm 2021 là 1,9 tỷ đồng. Doanh thu của Trung tâm dịch vụ tổng hợp bệnh viện là hơn 81 tỷ đồng năm 2020, năm 2021 là gần 80 tỷ đồng.

f-1680243479.jpg
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bị đề nghị truy thu 1,2 tỷ đồng

Trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, tính đến 31/12/2021, nguồn ngân sách nhà nước cấp trong năm 2020-2021 dư 23 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thu hồi (hủy) nộp trả ngân sách là 3,6 tỷ. Số còn lại 19,5 tỷ đồng chuyển sang năm 2022 để sử dụng tiếp.

Thời điểm thanh kiểm tra, Bệnh viện đã chi thanh toán hơn 5,5 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại 14 tỷ đồng không còn đối tượng chi trả. Trong đó, 4 tỷ đồng nằm trong kế hoạch mua sắm hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 dãy, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. 10 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị bệnh viện đối chiếu với Kho bạc Nhà nước để chuyển trả số tiền không còn đối tượng chi trả này vào ngân sách nhà nước.

Quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số khoản chi chưa được quy định. Cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện này như: hợp đồng thuê chuyên gia, tiền phụ cấp, cước phí điện thoại cho đội trưởng đội xe vận chuyển cấp cứu. Bệnh viện đã chi trả sai 277 triệu đồng phụ cấp ưu đãi hỗ trợ kinh phí cho người được cử đi học nước ngoài. Bệnh viện này đã thu hồi 80 triệu đồng từ 2 cá nhân thuộc diện thu hút nhân lực đã thôi việc nhưng chưa nộp trả vào ngân sách.

Kiểm tra xác suất có một số chứng từ lưu chưa đầy đủ, còn thiếu một số hồ sơ kèm theo như: phiếu điều động làm ngoài giờ, bảng phân công trực. Thanh tra tỉnh kiến nghị bệnh viện có biện pháp xử lý, thu hồi về nguồn tự chủ của bệnh viện số tiền phụ cấp ưu đãi chi trả sai quy định là 277 triệu đồng.

Trong lĩnh vực thuế, bệnh viện này đã kê khai, quyết toán thiếu 210 triệu đồng tiền thuế gồm 147 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 62 triệu đồng thuế GTGT. Đối chiếu doanh thu trong kỳ tính thuế thì bệnh viện không đủ điều kiện được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 với số tiền 178 triệu đồng. Trung tâm dịch vụ tổng hợp kê khai thiếu thuế GTGT tiền báo ăn của bệnh nhân số tiền 309 triệu đồng.

Thanh tra cũng phát hiện một số tồn tại trong việc thuê đất, sử dụng đất tại BVHNĐK Nghệ An. Cụ thể, diện tích đất của bệnh viện được giao với mục đích xây dựng cơ sở y tế, nhưng bệnh viện đã dùng 3.234m2 đất sai mục đích vào kinh doanh nhà thuốc, làm Trung tâm dịch vụ tổng hợp. Trong hai năm 2020 - 2021, số tiền thuê đất chưa kê khai là 451 triệu đồng; số thuế đất phi nông nghiệp chưa kê khai là 23 triệu đồng.

ff-1680243499.jpg
Còn một số tồn tại trong quá trình khám, chữa bệnh tại BVHNĐK Nghệ An - ảnh minh họa

Trong 2 năm 2020-2021, Bệnh viện này không thu Quỹ phòng chống thiên tai. Thanh tra tỉnh kiến nghị bệnh viện báo cáo với Quỹ phòng chống thiên tai để xử lý số tiền 478 triệu đồng bệnh viện chưa thu nộp quỹ.

Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (tiền kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT thiếu, tiền thuê đất chưa kê khai, tiền thu nhập doanh nghiệp không được giảm, tiền thu từ 2 cá nhân thôi việc, tiền thanh toán quá khối lượng công trình) về tài khoản tạm giữ chờ xử lý.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị bệnh viện tích cực phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội để xử lý dứt điểm đối với nguồn Bảo hiểm y tế chưa xử lý được là 216 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Nam - phapluatplus.vn