#H&T Group vẫn trúng thầu dự án nghìn tỷ tại Nghệ An;