nguoinghe.vn
Khu đất đắc địa đang được sử dụng để kinh doanh và cho thuê.

Nhìn chung, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai được trình ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo kịp thời có hiệu lực ngay khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành; khắc phục được tình trạng Luật chờ các văn bản hướng dẫn. Việc ban hành đồng thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực cùng với Luật đất đai đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao trong việc chuẩn bị, tổ chức thi hành Luật đất đai. Chính sách pháp luật đất đai đã thể hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong việc phân cấp cho các địa phương, Trung ương tập trung vào nhiệm vụ xây dựng chính sách, giá sát, kiểm soát, theo dõi, đánh giá và tổ chức thanh tra kiểm tra.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương triển khai rộng rãi đến mọi đối tượng với những nội dung thiết thực và hình thức phù hợp. Qua phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất. Chung định hướng đó Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường cũng triển khai nhiều tuyến bài tuyên truyền, đánh giá việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường của các địa phương.

Thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân gặp khó trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất sai mục đích gây ra nhiều bất cập. Tuy nhiên, nếu thực thi đúng quy trình thì cũng không ít các đơn vị được thực hiện các thủ tục rất nhanh gọn. Đơn cử như hơn 2.000m2 đất có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho doanh nghiệp thuê cho thu tiền với thời hạn 50 năm để làm dự án. Sau đó, tỉnh này lại chuyển từ hình thức giao đất có thời hạn thành sử dụng lâu dài cho doanh nghiệp. 

Theo tìm hiểu, khu đất này có diện tích 2180m2 thực hiện dự án “Xây dựng kinh doanh nhà ở cao tầng có kết hợp dịch vụ thương mại để bán hoặc cho thuê” của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn tại số 144B, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh trước đây được Nhà nước thu hồi của Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 28/6/2007. 

Theo đó, sau khi thu hồi đất từ Chi nhánh Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng, ngày 12/12/2007, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 3245/QĐ-UBND về việc giao cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn (Trụ sở chính tại khối 8A, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 2018m2 đất tại Số 144B, đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp giới thiệu bán sản phẩm và nhà nghỉ cao cấp. Với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng 50 năm (kể từ ngày 12/12/2007).  

Cụ thể tại năm 2007 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Châu Tuấn (Công ty Châu Tuấn) được UBND tinh Hà Tĩnh giao cho 2018m2 tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh giao đất phục vụ cho mục đích phi nông nghiệp với giá 5.949.000 đồng/m2. Đến ngày 10/08/2011, Công ty Châu Tuấn có Văn bản số 06/VP-Cty về việc xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất của công ty tại số 144B đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh từ xây dựng “Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp giới thiệu bán sản phẩm và nhà nghỉ cao cấp” sang thực hiện dự án “Xây dựng kinh doanh nhà ở cao tầng có kết hợp dịch vụ thương mại để bán hoặc cho thuê”.  

Sau đó UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh mức thu lên 6.630.000/m2 với mục đích sử dụng mới là mục đích để ở hoặc cho thuê và sở hữu lâu dài không thông qua đấu giá (Theo văn bản số 4291/UBND-NL ngày 14/12/2011 do ông Lê Đình Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký). Như vậy, khu đất có vị trí đắc địa, tại thời điểm đó có giá hơn 13,3 tỷ đồng. Đến năm 2012 doanh nghiệp này đã làm đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đất có thời hạn sử dụng có thời hạn(50 năm) sang đất sử dụng lâu dài để bán hoặc cho thuê.

Ngày 10/01/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BG 481994 cho Công ty Châu Tuấn với diện tích 2018 m2 tại số 144B đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Mục đích sử dụng: Xây dựng công trình nhà ở cao tầng có kết hợp dịch vụ thương mại để bán hoặc cho thuê; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. (Quyết định do ông Lê Đình Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký).

Ngày 25/03/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BX 648198 (thay thế cho Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BG 481994 ngày 10/01/2012) cho Công ty Châu Tuấn với diện tích 2018 m2 tại số 144B đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh; Mục đích sử dụng: Xây dựng công trình nhà ở cao tầng có kết hợp dịch vụ thương mại để bán hoặc cho thuê; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Công trình xây dựng chứng nhận quyền sở hữu… (Quyết định do ông Lê Đình Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký). 

Theo ông Vũ Văn L - đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn cho rằng: “Đây là khu đất có khả năng sinh lời rất cao do nằm trong khu vực đắc địa nhưng không hiểu sao giá đất khi giao chỉ hơn 6 triệu đồng/m2".

"Xét thời điểm áp dụng Luật Đất đai năm 2013, hiệu lực thi hành năm 2014 Tại Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

c) Sử dụng đất quy định tại các Điểm b, g Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 của Luật này;

d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Như vậy Công ty Châu Tuấn có thuộc đối tượng được giao đất không thông qua đấu giá hay không?