nguoinghe.vn
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có sơ bộ chi phí thực hiện 560,578 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 210,542 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là 525.893 m2. Trong đó, phân kỳ 1 khoảng 397.711 m2 (đất ở 111.864 m2; đất hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng) 7.589 m2; đất cây xanh, mặt nước 139.604 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 17.478 m2). Phân kỳ 2 khoảng 128.182 m2 (đất ở 31.700 m2; đất hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng…) 11.059 m2; đất cây xanh, mặt nước 27.241 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 1.335 m2; đất giao thông 56.848 m2).

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện trong 60 tháng. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án trước 15 giờ ngày 20/5/2024.