1-1656321801.jpg

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể vi phạm nồng độ cồn”. Công an huyện Con Cuông  đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không vi phạm sử dụng chất ma túy, rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tuân thủ chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông.

2-1656321822.jpg

Đi đôi với công tác tuyên truyền, kể từ ngày 20/6 đến 20/9/2022, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Con Cuông sẽ huy động lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn”. Vi phạm tốc độ trên đường bộ, vi phạm “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá tải, quá khổ. Trong đó tập trung  xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm của huyện.   

3-1656321847.jpg

Trong quá trình xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tích cực tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khi khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi vi phạm khác cũng như mức xử phạt, từ đó góp phần nâng cao ý thức và nhận thức của lái xe trong việc chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Công an huyện Con Cuông đã và đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, nhằm kiềm chế và giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến rượu, bia và các hàng vi vi phạm khác./.