Bốc thăm chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập của 18 người thuộc 3 cơ quan, đơn vị

Ngày 6/10, dẫn thông tin từ ông Nguyễn Thành Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, TTXVN cho biết: Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Lào Cai đã lựa chọn ngẫu nhiên theo hình thức bốc thăm để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 18 người, thuộc 3 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện xác minh đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Thanh tra tỉnh Lào Cai xác minh những người còn lại. 

Cụ thể, có 15 người thuộc Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng cùng một số đơn vị trực thuộc; 2 người thuộc Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai và một người thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà. 

Người thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập phải có trách nhiệm giải thích, chứng minh rõ về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm so với lần kê khai liền kề trước đó.

Người được chọn xác minh tài sản là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Đây là kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh Lào Cai. 

Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của đơn vị, được lựa chọn ngẫu nhiên qua hình thức bốc thăm. 

Tỉnh Lào Cai sẽ không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của người đã được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền tính từ ngày 30/12/2021 trở về trước; người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. 

Tại mỗi đơn vị được xác minh tài sản, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm.

Việc xác minh tài sản được thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng, không xâm phạm quyền tài sản của người được xác minh

Theo ông Nguyễn Thành Sinh, Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, việc xác minh để cơ quan có thẩm quyền biết rõ tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, biến động và nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.

Theo Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, hoạt động xác minh tài sản, thu nhập sẽ được bảo đảm chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng; được thực hiện đúng thẩm quyền, đối tượng, trình tự theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người được xác minh. 

Hoạt động kiểm tra nhằm làm rõ, đánh giá tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm./.